För över ett år sedan var jag ute och reste med tåg, men resan blev inte riktigt till belåtenhet varför jag åberopade restidsgarantin och även ville ha ett svar från någon ansvarig.

——
VFZ8731Q
Stockholm C – Kalmar C 101114
Tåg 545 avgång 18:21
Tåg 7345 avgång 21:34
Ärendenummer 1-932171442
Reklammationsdatum 101116

Redan kl 18:00 var jag på plats på Stockholm C och kunde konstatera att 545 var beräknat till 18:31, spår 11. Tåget blev sedan ytterligare försenat och rullade in på spår 12 (samma plattform) kl 18:35. Vi lämnade Stckholm kl 18:39, 18 minuter försenade. I högtalarna förklarade ombordperosnalen att förseningen berodde på att Trafikverket inte kunnat bestämma vilket spår tåget skulle avgå ifrån, vilket låter som en påhittad ursäkt utan grund. Spår 11 och 12 var lediga fram till kl 18:30, då ett regionaltåg till Linköping rullade in på spår 11. Vari problemet låg kunde ombordpersonalen på en direkt fråga inte förklara.
Strax innan ankomst Nässjö meddelades i högtalarna att resenärer mot bla Kalmar skulle få åka buss från Alvesta. Då ombordpersonalen gick genom tåget efter Nässjö påpekade två resenärer (varav den ena tidigare arbetat på SJ) att en bussresa Alvesta-Kalmar skulle ta upp emot dubbelt så lång tid som tåget, vilket ombordpersnonalen inte trodde på. Enligt ombordpersonalen skulle bussen ta ungefär samma tid som tåget på sträckan. Den f.d. SJ-anställde stod på sig och sa dessutom att med nuvarande försening skulle tåget mot Kalmar få vänta ca fem minuter, men att det troligen skulle vara i tid till Kalmar ändå. Ombordpersonalen verkade inte villig att lyssna på dem, och sa att bussen redan var beställd.
När vi rullade in i Alvesta kl 21:38 var tåget mot Kalmar borta och en buss stod och väntade på oss. Busschauffören sa att tåget mot Kalmar hade gått bara några minuter innan vårt tåg rullade in.
Bussresan till Kalmar tog ca 2 timmar och 20 minuter, och vi ankom slutstation strax efter midnatt.
Jag tycker att det är KATASTROF att göra på detta viset. Framför allt var det mycket dåligt av ombordpersonalen att skylla på att trafikverket inte tilldelat spår i Stockholm (vilket lätt unde genomskådas avv alla ombord på tåget), och att inte lyssna när vana resenärer påpekar att bussresan tar mycket längre tid.
Jag ser gärna en kommentar på detta från någon ansvarig!!

——————-

Än idag har jag inte hört något… Men det kom in lite poäng på mitt SJ-priokonto som ersättning för förseningen!
Vågar man inte prata med “vanligt” folk längre? Är man månne rädd att sin personal har gjort en felaktig bedömning?